Vapoteur מאז 4 שנים. תחביבים: The Vapelier. התשוקות שלי: הוואפליר. וכאשר יש לי קצת זמן נותר להפיץ, אני כותב ביקורות עבור Vapelier. נ.ב. - אני אוהב את ארי-קורוג '

Article255
יולי, 2015יוני, 2015מאי, 2015 הצג מאמרים נוספים