כותרת
בקצרה:
מדד אטומיזר

קפוץ ל 1, 4, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z

1 (2)

4 (1)

9 (1)

A (59)

B (21)

C (35)

D (25)

E (26)

F (15)

G (28)

H (24)

I (13)

J (1)

K (34)

L (17)

M (32)

N (18)

O (11)

P (29)

Q (1)

R (20)

S (37)

T (55)

U (3)

V (15)

W (5)

X (1)

Z (12)