כותרת
כותרת
בקצרה:
מדד אטומיזר

קפוץ ל 1, 4, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z

1 (2)

4 (1)

A (55)

B (20)

C (33)

D (21)

E (26)

F (13)

G (22)

H (22)

I (13)

K (32)

L (14)

M (31)

N (13)

O (9)

P (27)

Q (1)

R (17)

S (36)

T (53)

U (3)

V (13)

W (5)

X (1)

Z (9)