כותרת
כותרת
בקצרה:
מדד אטומיזר

קפוץ ל 1, 4, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z

1 (2)

4 (1)

A (59)

B (20)

C (34)

D (24)

E (26)

F (14)

G (27)

H (23)

I (13)

J (1)

K (33)

L (15)

M (32)

N (16)

O (11)

P (28)

Q (1)

R (20)

S (37)

T (53)

U (3)

V (14)

W (5)

X (1)

Z (12)